Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2019

kissgirlmart
16:32
4292 a68d 500
Reposted fromfapucino fapucino vialetshavesex letshavesex
kissgirlmart
16:31
- Mnie się nadal wydaje, że to "prawdziwe życie" dopiero ma nadejść.

- Tak, jasne, kiedy jesteśmy młodzi, wydaje nam się, że przeżywamy ciągle wstęp do życia. Mamy 20 lat, 30 i myślimy: "Prawdziwe to dopiero się zacznie". Przebiegamy przez te progi, czekając na jakiś przełom, a to, co jest teraz...

- Jest nieważne.

- Jest czekaniem. Zmartwię panią. Ta choroba nie mija. Wciąż się myśli: "Zaraz, już zaraz zacznę żyć". Już, już, jeszcze jeden tekst napiszę, jedne zajęcia poprowadzę i zaczynam żyć.
— Marek Bieńczycki w rozmowie z Magdaleną Kicińską, "Mieszkam w Republice Nie Tutaj", Wyborcza.pl Magazyn 14.03.15
Reposted from1923 1923 viaoutofmyhead outofmyhead
Sponsored post
feedback2020-admin
20:51

May 01 2019

kissgirlmart
21:09
kissgirlmart
21:02
3204 e88d
Reposted fromkrzysk krzysk viamalinowowa malinowowa
kissgirlmart
21:00
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard
kissgirlmart
19:16
Reposted frombluuu bluuu vianitael nitael
kissgirlmart
19:13
8334 585e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianieznajoma nieznajoma
kissgirlmart
19:13
3571 f2e3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
kissgirlmart
19:13
3583 8911
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
kissgirlmart
19:13
3589 e1b2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
kissgirlmart
19:11
4245 15f4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
kissgirlmart
19:07
kissgirlmart
19:06
2956 9c44
Reposted fromheroes heroes viapannamamba pannamamba
kissgirlmart
19:04
9784 dc03 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamalinowowa malinowowa
kissgirlmart
19:03
2274 fae0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

March 09 2019

kissgirlmart
20:39
5249 1481 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialiliowadusza liliowadusza

March 04 2019

kissgirlmart
20:55
4292 51ed 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatulipanowa tulipanowa
kissgirlmart
20:54
Pamiętasz jak chciałeś tego co, teraz masz?
— volant
Reposted frommadeliine madeliine viatulipanowa tulipanowa
kissgirlmart
20:53
3550 1dc6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatulipanowa tulipanowa
20:48
5406 9627 500

mossfull:

Chloe Dewe Mathews, Shot at Dawn

Reposted fromtwice twice vianitael nitael
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...