Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

kissgirlmart
14:38
4561 4c73
Reposted frombluejane bluejane viaahora ahora
14:35
kissgirlmart
14:30
3472 adfb 500
Reposted fromkaiee kaiee vianostalgiaaniola nostalgiaaniola

November 29 2017

kissgirlmart
16:22

Kobieta nie musi mieć orgazmu, żeby uznała, że miała zajebisty seks

Czasami chodzi jej o to żeby on doszedł w 30 sekund. Chodzi o to aby nie mógł się powstrzymać.

Nie kotek, nie mamrotek, nie smyranie po szyi (choć miłe), nie ubóstwiam twoją pachwinę, nogi, oraz paznokcie, nie – jesteś taka piękna, nie opowieści. To nie jest czas na takie pierdoły.

Niech pokaże jak bardzo tego chce. Niech szaleje z pożądania. Kobiety lubią jak faceci szaleją z pożądania. Do nich. 

— esencja. p
kissgirlmart
10:31
6562 dfcc 500
Reposted frombenus benus viasilence89 silence89

November 28 2017

kissgirlmart
13:56
8249 2cd7 500
Reposted fromoll oll vianostalgiaaniola nostalgiaaniola

November 25 2017

kissgirlmart
16:20
8228 63a8 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaIriss Iriss
kissgirlmart
09:46
7918 a2c8
09:44
5253 b25a 500
Reposted fromamatore amatore viaskrzacik skrzacik

November 24 2017

kissgirlmart
08:53
6555 c306
Reposted fromiamstrong iamstrong viaoutofmyhead outofmyhead

November 20 2017

kissgirlmart
20:56

November 14 2017

kissgirlmart
09:51
9083 ee78 500
Reposted fromoll oll viaoutofmyhead outofmyhead
kissgirlmart
09:50
3074 8834
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutofmyhead outofmyhead
kissgirlmart
09:50
Właśnie nadeszło Kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojchech Kuczok
Reposted frommoscow moscow viaoutofmyhead outofmyhead
kissgirlmart
09:50

November 12 2017

kissgirlmart
20:21
2238 51be 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaskrzacik skrzacik
20:17
8515 2af5 500
Reposted fromsoultraveling soultraveling viasatyra satyra
kissgirlmart
20:06
kissgirlmart
20:00
9909 841a
Reposted fromskrzacik skrzacik vialovesweets lovesweets

November 07 2017

09:11
Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin
(via klatwyiurokiodzaraz)
Reposted fromdivi divi viaparamour paramour
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl