Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2018

06:28
4388 9159

mountain-sadist:

finding-peace-w1thin:

Skull in a salt lake

Wow that is the highest quality gif I have ever seen!

It looks like I’m actually there

Reposted fromszklanyksiezyc szklanyksiezyc viaMrrruk Mrrruk
kissgirlmart
06:27

July 19 2018

kissgirlmart
17:15
4934 f17f
Reposted frompanikea panikea viasweetchocolate sweetchocolate

July 17 2018

kissgirlmart
20:04
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać. Bo tym, co żywi kobiecą namiętność, jest jego pożądanie. Świadomość, a najlepiej pewność, że on chce jej, i tylko jej.
— Kobieca czytelnia
Reposted fromyourtitle yourtitle viaahora ahora
kissgirlmart
20:03
Właśnie to lubię w zdjęciach - pozwalają uchwycić i przeżyć raz jeszcze szczęśliwe chwile.
— Zoe Sugg
Reposted fromxalchemic xalchemic viaahora ahora

July 11 2018

kissgirlmart
13:51
7867 f28b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaIriss Iriss

July 10 2018

kissgirlmart
21:33
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viala-lu la-lu

June 29 2018

kissgirlmart
20:44
kissgirlmart
20:41
kissgirlmart
20:39
kissgirlmart
20:38

June 27 2018

kissgirlmart
21:08

June 21 2018

kissgirlmart
20:30
kissgirlmart
20:20
7059 6a42
Reposted from4777727772 4777727772 viaunknown6 unknown6
kissgirlmart
20:20
Reposted fromshakeme shakeme viaunknown6 unknown6

June 10 2018

kissgirlmart
17:16
7813 02b6 500
Reposted from2017 2017 vialetshavesex letshavesex
kissgirlmart
17:14
Reposted fromshakeme shakeme vialiliowadusza liliowadusza

June 07 2018

kissgirlmart
19:48
6110 22eb 500
Reposted fromSanthe Santhe viahappykokeshi happykokeshi
kissgirlmart
19:48
7268 934f 500
Reposted fromnutt nutt viahappykokeshi happykokeshi

June 01 2018

kissgirlmart
20:44
Niczego nie wolno odkładać na potem. Nigdy nie wiadomo, czy jakieś potem jest nam przeznaczone.
— Hanna Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl